Jaarverslag 2016 Bibliotheek De Lage Beemden

Voor bibliotheken was 2016 een succesvol jaar. Het aantal jeugdleden neemt landelijk weer toe en we zien dat steeds meer kinderen en jongeren de bibliotheek weten te vinden. Voor Bibliotheek De Lage Beemden hebben in 2016 een aantal bijzondere ontwikkelingen plaatsgevonden. De highlights zijn:

  • de laatste verhuizingen naar multi-functionele accommodaties,
  • het vergroten van de (digitale) basivaardigheden, de ontwikkeling van de taalvaardigheden en de aanpak van laaggeletterdheid,
  • de blijvende groei in de samenwerking met voorschoolse instellingen en scholen,
  • de groei van het activiteitenprogramma en het stijgende aantal deelnemers.

De kengetallen van 2016 zijn hieronder beeldend samengevat. Klik op de afbeelding om te vergroten.

Bekijk hier de jaarrekening 2016

De mensen en functies in onze organisatie

Leden, collectie en gebruik van de vestigingen

Bereik 2016

Voorschoolse instellingen met samenwerkingsovereenkomst

Laaggeletterdheid en digitale vaardigheden

De samenwerking- en netwerkpartners

Gebruik gemaksdiensten

Bibliotheken op School

Kengetallen voorschoolse instellingen

Bibliotheekactiviteiten

Totaal activiteiten 2016

Kenmerken van de vestigingen

Digitale uitleningen en gebruik doelgroepcollecties

Kengetallen Bibliotheken op School

Landelijke campagnes

Lokale activiteiten