Jaarverslag 2021

DE BIBLIOTHEEK IS ESSENTIEEL

We kijken terug op een jaar met vele gezichten. Aan de ene kant bracht corona nog steeds beperkingen. Aan de andere kant groeide en veranderde onze dienstverlening als antwoord op de vraag en behoefte in ons werkgebied. Lees het voorwoord >

 

Jeugd en jongeren

Jeugd en jongeren

Onze lees- en mediacoaches hebben nieuwe projecten ontwikkeld, uitgebreid en aangepast aan de behoefte vanuit het onderwijs. Scholen hebben massaal gebruik gemaakt van ons aanbod.

Lees meer over jeugd & jongeren

Vestigingen

vestigingen

Mensen waren blij dat we open bleven tijdens de lockdowns. Onze vestigingen bewezen hun waarde als laagdrempelige en veilige plek om zinnen te verzetten, te ontspannen, hulp en informatie te vragen.

Lees meer over vestigingen

Programmering

programmering

Mensen weten onze Bibliotheek steeds beter te vinden voor ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning. Bijvoorbeeld in een schrijfworkshop, het Literair Café, de KennisFabriek of bij Klik&Tik.

Lees meer over programmering

Het is mooi dat jullie het biebproject via een filmpje kunnen introduceren, maar er gaat toch niets boven de aanwezigheid van een 'biebjuf' in de klas (leerkracht).

Taalhuizen

taalhuizen

Om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving is zelfredzaamheid een vereiste. Dat begint bij goede taal-, lees-, reken- en digitale vaardigheden. We bieden daarvoor passend aanbod voor jong en oud. 

Lees meer over taalhuizen

Informatiepunt Digitale Overheid

IDO

De overheid vraagt steeds vaker om zaken online te regelen. Veel mensen vinden dit lastig en hebben daarbij hulp nodig. Daarom openden we in 2021 in alle zes vestigingen een Informatiepunt Digitale Overheid.

Lees meer over IDO

Corona

Corona

De coronamaatregelen beperkten onze dienstverlening het afgelopen jaar. Omdat bibliotheken als essentiële voorziening werden aangemerkt, hebben we onze deuren in 2021 gelukkig niet hoeven sluiten.

Lees meer over corona

Ik ben heel enthousiast over deze manier van werken, 1 op 1, met veel betrokkenheid (taalmaatje).

Motto, kerntaken en dienstverlening

Ons motto is: ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning voor iedereen! Dit motto geeft veel mogelijkheden om invulling te geven aan de vijf wettelijke kerntaken van de bibliotheek, namelijk: kennis & informatie, educatie & ontwikkeling, leesbevordering & literatuur, ontmoeting & debat en kunst & cultuur.

Lees meer

Samenwerkingspartners

netwerkkaart

Onze activiteiten voeren we uit met veel samenwerkingspartners. Zowel lokaal, regionaal als op landelijk niveau

In de netwerkkaart wordt dit inzichtelijk gemaakt.

Naar de netwerkkaart

Over ons

over ons

We bewegen ons steeds meer als vanzelfsprekende, zichtbare verbinder in het hart van de lokale gemeenschap. En werken elke dag aan lezen en leren, verhalen, persoonlijke ontwikkeling en informatievoorziening voor en met alle inwoners in ons werkgebied. 

Lees meer over ons

Toekomstbestendig

toekomstbestendige bibliotheek

In 2021 is ons financiële huishoudboekje op orde en werden we opnieuw glansrijk gecertificeerd.

Bibliotheek De Lage Beemden is een toekomstbestendige bibliotheek.

Lees meer

Fijn dat jullie de cursus Digisterker organiseren. Zo kan ik, zonder anderen te belasten, toch werken aan mijn digitale vaardigheden. Top!

NAWOORD

Wij zijn klaar voor de toekomst. Een toekomst waarin iedereen in Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek méé kan doen. Lees het volledige nawoord >

Bekijk ook onze plannen voor de komende jaren