Jaarverslag 2022

Namens alle medewerkers en vrijwilligers van Bibliotheek De Lage Beemden bied ik het jaarverslag 2022 aan. Als ik terugkijk op het jaar 2022, komt het woord ‘beweging’ boven.

Jantine van den Boom (directeur - bestuurder)

ONZE AMBITIE

Voor iedereen ruimte om mee te doen en te groeien. Bibliotheek De Lage Beemden zet zich in om de samenleving te verrijken en versterken vanuit haar basis van lezen, verhalen vertellen, leren en betrouwbare informatievoorziening. Onze kernwaarden OPEN, SAMEN, ONTWIKKELEN en PLEZIER zijn hierbij richtinggevend.

  • OPEN

  • SAMEN

  • ONTWIKKELEN

  • PLEZIER

Iedereen geletterd

Iedereen geletterd

Leesplezier, leeskilometers en taalvaardigheid 

We zetten in op een doorgaande leeslijn van 0-18 jaar, Leesoffensief Brabant, BoekStart, de Bibliotheek op school, ouderbetrokkenheid, Taalhuizen.

Lees meer over 'iedereen geletterd'

Meedoen in de informatiesamenleving

meedoen in de informatiesamenleving

Zelfredzaamheid

We helpen mensen door het aanbieden van cursussen en door burgers met vragen over de (digitale) overheid te ondersteunen met informatie en doorverwijzing naar de juiste plek voor meer hulp.

Lees meer over 'meedoen in de informatiesamenleving'

Leven lang ontwikkelen

leven lang ontwikkelen

Inspireren, leren en ontwikkelen.

We zorgen voor een een inspirerend programma aan activiteiten, samen met partners en inwoners. Activiteiten waarvan je iets leert, die inspireren en waar je met anderen in gesprek gaat.

Lees meer over 'leven lang ontwikkelen'

De Bibliotheek dichtbij

De bibliotheek dichtbij

Een Bibliotheek voor iedereen

Voor iedereen die in de gemeente woont, leeft en werkt. Van en voor iedereen die zich wil ontwikkelen, anderen wil ontmoeten en plezier wil beleven aan cultuur, debat, creativiteit en literatuur.

Lees meer over 'De Bibliotheek dichtbij'

Bekijk onze plannen voor de komende jaren