Tussenevaluatie

Eind 2017 is het beleidsplan 2018 – 2021 van bibliotheek De Lage Beemden vastgesteld door de gemeenten, op inhoud en financieel. Daarbij is, om uiteenlopende redenen per gemeente, verzocht om een tussenevaluatie in 2019. Deze hebben we voor u gemaakt.

Bij het lezen van deze evaluatie is het goed om u te realiseren dat de periode kort is. Er zijn nog maar één jaar en vier maanden gepasseerd bij het opstellen ervan. U mag het document dan ook zien als een voortgangsrapportage. Er zijn al veel resultaten en ontwikkelingen te delen, maar uiteraard is het nog niet klaar en zijn er nog diverse mogelijkheden voor verdere ontwikkeling, verdieping en verbetering.

Het beleidsplan 2018 – 2021, het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 zijn onderdeel van deze tussenevaluatie. Ze staan gepubliceerd op onze website. Door een klik op de links komt u direct bij de pdf-bestanden.

De inhoudelijke informatie van deze tussenevaluatie hebben we voor u gebundeld
in vijf thema’s: AlgemeenJeugd, Programmering, Vestigingen en Taalhuizen.

Per thema leest u welke dienstverlening we verzorgen, welke ontwikkeling deze heeft doorgemaakt, de resultaten, de ervaringen van partners en deelnemers en de kansen voor de periode die voor ons ligt. Ieder thema heeft een algemene omschrijving die u op hoofdlijnen informeert. De verdieping en achtergrondinformatie zijn toegevoegd, zodat u deze door kunt lezen.

Praktisch: op iedere pagina staan links naar verdiepende informatie en andere onderdelen van de tussenevaluatie. Als u weer terug wilt naar de vorige pagina (bijvoorbeeld vanuit een pdf), doet u dat via het pijltje naar links bovenaan naast de browserbalk. 

In Boekel en Gemert-Bakel worden informatiebijeenkomsten verzorgd waar u met bondige presentaties door de informatie wordt geleid en in gesprek kunt met de mensen die vanuit hun werk betrokken zijn.

Mocht de tussenevaluatie vragen oproepen, dan kunt u contact opnemen met
Marly Driessens, directeur-bestuurder van bibliotheek De Lage Beemden. marlydriessens@bibliotheekdlb.nl

Algemeen

Algemeen

Programmering

Programmering

Vestigingen

Vestigingen

Taalhuizen

Taalhuizen