Themacollectie & koffers

Themacollectie

Een themacollectie bestaat uit verschillende materialen met een bepaald thema, zoals (informatieve) boeken, cd’s of dvd’s. En kan worden ingezet in een groep. Bijzonder geschikt voor bijvoorbeeld zorginstellingen.

We verzoeken om de collectie minimaal 3 weken voordat je deze wilt ophalen aan te vragen. Voor het selecteren, samenstellen en uitlenen van een themacollectie wordt een bedrag gerekend van 10 euro (exclusief BTW).

Neem contact op voor meer informatie

Herinneringskoffers

Als lid van de Bibliotheek kun je speciale herinneringskoffers lenen. De inhoud is geschikt voor gebruik in zorginstellingen en activiteitenbegeleiding, maar ook voor mantelzorgers. Je kunt
een koffer gratis lenen. De uitleentermijn is afhankelijk van uw abonnement.

Elk koffer bevat boeken (verhalen, informatief, poëzie), beeldmateriaal (vertelplaten/posters), audiovisuele media (dvd, cd, cd-rom), voorwerpen/sensorisch materiaal, spelmateriaal/speelleermateriaal en een handleiding met een beschrijving. 

De 8 thema's zijn: Het rijke Roomsche leven; De natuur; Nederlandse gewoontes en tradities; Verliefd, verloofd, getrouwd; Jeugdjaren; Oude ambachten en beroepen in Noord-Brabant; Het koningshuis en Het huishouden.

Je vindt de herinneringskoffers in de online catalogus. Zoek op één van de hierboven genoemde thema's.

Koffer Passend Lezen

Als lid van de Bibliotheek kun je thuis een daisy-speler uitproberen. In een speciaal samengestelde koffer tref je naast de daisy-speler en daisy-roms ook een grootletterboek, leesliniaal en informatiemap met informatie over aangepast lezen.

Je kunt dit pakket gratis voor drie weken lenen.